Zastój

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...umocowane są odpowiednie zastawki, które regulują kierunek przepływu krwi, nie pozwalając na jej cofanie z wielkich tętnic do komór ani z komór do przedsionków. W sercu występuje na przemian skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...przedsionków przez otwarte zastawki przedsionkowo - komorowe. Skurcz mięśniówki przedsionków wyprzedza skurcz mięśniówki komór serca, więc krew swobodnie zostaje wtłoczona podczas skurczu przedsionków do komór serca. Ciśnienie skurczowe w lewej komorze jest pięciokrotnie wyższe od..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...różnych miejscach: nadzastawkowe, zastawkowe i podzastawkowe. Zwężenie może być izolowane, ale są też przypadki współistnienia zwężeń na rożnych poziomach. Najczęstszą wadą współistniejącą ze zwężeniem drogi odpływu jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Najczęstszym miejscem..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...możemy je podzielić na: zastawkowe, nadzastawkowe, podzastawkowe. Zwężenie zastawkowe występuje najczęściej u pacjentów z zastawka dwupłatkową. Prawidłowa zastawka aortalna ma trzy płatki. Objawy zwężenia odpływu z lewej komory serca. Do najczęstszych objawów zwężenia drogi odpływu z..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...wypadania płatka lub płatków zastawki dwudzielnej jest jedną z najczęstszych wad zastawkowych w wieku dorosłym. Zespołem Barlowa określane jest uwypuklanie tylnego lub obu płatków zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka podczas skurczu komór. W prawidłowym sercu skurcz komór powoduje..

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...rękę i staw ramienny po zastosowaniu środka przeciwbólowego. Długotrwała rehabilitacja. Leczenie zespołu bolesnego barku polega głównie na fizykoterapii, podawaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych i często także używaniu maści zawierających sterydy i leki przeciwbólowe. Nieleczenie..

Zaburzenia rytmu serca

.. ...idiowentrykularny Torsades de pointes Migotanie komór Zaburzenia przewodzenia. WPW - zespół Wolff - Parkinson - White Zespół wydłużonego QT - long QT syndrome ( LQTS ) Rytmy zastępcze. Skurcze dodatkowe ( ekotopowe )...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...poszerzenie sylwetki serca, zastój nad polami płucnymi; scyntygrafia mięśnia sercowego: wzmożone gromadzenie się znacznika radioizotopowego ( metoda nieswoista ); koronarografia: obraz nie zajętych naczyń wieńcowych; biopsja mięśnia sercowego: uszkodzenie i martwica włókien mięśnia..

Zapalenie wsierdzia

.. ...zapalenia wsierdzia obejmuje zastawki serca, nici ścięgniste a także mięśnie brodawkowate. W zajętym przez proces zapalny wsierdziu powstają tzw. wegetacje złogi zbudowane z płytek krwi, fibrynogenu i bakterii. Toksyny bakteryjne mogą prowadzić do perforacji ( przedziurawienia płatków..

Zastawki serca

.. ...człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w ujściach tętnic wychodzących z komór serca. Zastawki pomiędzy przedsionkami i komorami nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a..

Praca serca

.. ...powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionków. Jednocześnie zastawka aorty i zastawka pnia płucnego są otwarte, umożliwiając wydostanie się krwi na obwód. W czasie rozkurczu komór ( diastole ) mają miejsce zjawiska odwrotne...

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...kardiomiopatia przerostowa; wady zastawek serca; zatrucie czadem, przedawkowanie narkotyków ( np.amfetaminy ) i inne. Zawał serca występuje u pacjentów z dławicą piersiową ( angina pectoris, dusznica bolesna ), może także być jej pierwszym objawem choroby niedokrwiennej u ludzi..

Powikłania zawału serca

.. ...niewydolność lewej komory i zastój krwi w płucach ). Do innych ostrych powikłań zawału serca należy również dysfunkcja lub pęknięcie mięśnia brodawkowatego, nagle występująca niedomykalność zastawki mitralnej ( dwudzielnej ), perforacja ( pęknięcie przegrody międzykomorowej ) oraz..

Niewydolność serca

.. ...nadciśnienie tętnicze; wada zastawkowa; kardiomiopatia: rozstrzeniowa, przerostowa; infekcje obejmujące mięsień sercowy; inne. Objawy niewydolności serca. Najczęściej występującymi klinicznie objawami niewydolności serca jest osłabienie i łatwe męczenie ( pogorszenie tolerancji wysiłku..

Migotanie przedsionków

.. ...sercowego; niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie lub niedomykalność zastawki trójdzielnej; zespół chorego węzła zatokowego reumatyczna wada mitralna kardiomiopatia otwór w przegrodzie..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca. Farmakologiczne leczenie niewydolności serca polega przede wszystkim na wspomaganiu pracy mięśnia sercowego i leczeniu objawów towarzyszących, np. obrzęków. Jeśli jest to możliwe, podejmuje się próby..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej. Piśmiennictwo, polecana literatura: Rehabilitacja ambulatoryjna chorych po świeżym zawale serca - E. Wojtkowska i wsp. Rehabilitacja chorych z zawałem serca. W chorobie niedokrwiennej serca - S. Rudnicki. Choroba..

Wstrząs kardiogenny

.. ...standardowej diagnostyce i zastępowaniu ich diagnostyką nieinwazyjną, we wstrząsie kardiogennym nadal niezastąpiony pozostaje pomiar rzutu minutowego i ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej za pomocą cewnika Swana - Ganza oraz bezpośrednie monitorowanie ciśnienia tętniczego. Objawy..

Dwupłatkowa zastawka aorty

.. Dwupłatkowa zastawka aorty zaliczana jest do najczęściej występujących wad serca u dorosłych ( 2 - 3 osoby ma tę wadę na 100 przebadanych osób ). Zdecydowana większość ludzi z dwupłatkową zastawką aorty nie wie, że ma wadę serca. Z reguły zastawka dwupłatkowa funkcjonuje prawidłowo. Dwupłatkowa zastawka..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...umiejscowiona jest pomiędzy zastawką dwudzielną a ujściem żył płucnych do lewego przedsionka. W większości przypadków wada ta wykrywana jest u noworodków podczas badania ECHO. Klinicznie serce trójprzedsionkowe manifestuje się podobnymi objawami jak w zwężeniu lewego ujścia żylnego...

Tetralogia Fallota

.. ...zwężenie występuje pod zastawką pnia płucnego ); aorta umiejscowiona nad otworem w przegrodzie międzykomorowej ( tzw. aorta jeździec ); przerost prawej komory serca będący wynikiem zwężenia pnia płucnego. Objawy kliniczne tetralogii Fallota. sinica i duszność podczas wysiłku fizycznego;..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...wieku, niedomykalność zastawki dwudzielnej ( mitralnej, czasami jako zawał mięśnia sercowego u noworodków! Kilka procent pacjentów z tą wadą przeżywa dzięki uruchomieniu mechanizmów kompensacyjnych jednak jest to tak poważne zaburzenie, że z reguły cierpią oni na dolegliwości bólowe za..

Drożny otwór owalny

.. ...owalnego przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka. Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu noworodka - wzrost ciśnienia w lewej komorze powoduje zasklepienie otworu. U dorosłego człowieka pozostałością otworu owalnego jest tzw. dół owalny..

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...Obciążenie prawej komory prowadzi do niedomykalności zastawki trójdzielnej ( zastawka między prawym przedsionkiem i prawą komorą ). Badania wykonywane w diagnostyce ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej:..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...ischaemic attack ). Zastosowanie wynikające z właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Działania niepożądane: pacjenci skarżą się głównie na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, wysypkę.Może nasilać objawy astmy oskrzelowej. Przykładowe preparaty zawierające kwas..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...Właściwości te decydują o ich zastosowaniu w określonych stanach klinicznych. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów wapnia. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa. Działania niepożądane Ca - blokerów...

Cewnik Swana-Ganza

.. ...monitora ciśnienia i EKG. Zastosowanie cewnika pozwala na pobieranie próbek krwi do badania gazometrycznego. Cewnik Swana - Ganza wykorzystywany jest także do obliczania przepływów i oporów w krążeniu płucnym a także oceny ciśnienia rozkurczowego w lewym przedsionku i lewej komorze...

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...stymulacji stałej, można zastosować stymulacje czasową , aby zabezpieczyć go w okresie oczekiwania. Ostry zawał serca. W ostrym zawale ściany dolnej serca zamknięcie tętnicy zaopatrującej węzeł AV może być przyczyną całkowitego bloku AV i bradykardii. Tylko niektórzy pacjenci wymagają..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...mięśnia sercowego z zastosowaniem znaczników promieniotwórczych. Wykonuje się pomiary w czasie spoczynku i po wysiłku fizycznym ( intensywny spacer na bieżni, jazda na cykloergometrze rowerowym ) lub farmakologicznym pobudzeniu serca ( np. dipirydamol ). Z tego też względu badanie..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...serca, niewydolności zastoinowej ( spadek kurczliwości lewej komory ) i upośledzenie jej napełniania, zaburzeń rytmu serca ( najczęściej zaburzenia komorowe ). Odchylenia w badaniach dodatkowych w przeroście nadciśnieniowym lewej komory. ECHO serca: najlepsze badanie do diagnozowania..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne, choroba wysokościowa, drenaż opłucnej. inne. przewodnienie pacjenta; zbyt niska podaż białka powodująca spadek ciśnienia osmotycznego a co za..

Sztuczne zastawki serca

.. Sztuczne zastawki serca - wymiana zastawek serca na sztuczne. Serce ludzkie ma 4 zastawki kontrolujące kierunek przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego...

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...ocenić zaawansowanie zastawkowych wad serca, kurczliwość mięśnia sercowego, pozwala również stwierdzić istnienie nieprawidłowych połączeń między jamami serca. Przez dostęp żylny cewnik wprowadzany jest do prawej komory, gdzie wykonuje się takie same czynności. Podczas cewnikowania..

Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego

.. ...wrodzonym zwężeniem zastawki płucnej zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Wskazaniem do walwuloplastyki zastawki pnia płucnego jest jej zwężenie ( stenoza ). Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonikiem do prawego..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej wykonywana jest w leczeniu zabiegowym zastawkowego zwężenia aorty. Przed przystąpieniem do zabiegu walwuloplastyki lekarz ocenia zastawkę aortalną i jej pierścień. Przed zabiegiem wykonywane jest badanie ultrasonograficzne serca ( ECHO serca )...

Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)

.. ...większe zamykane są przy zastosowaniu korka Amplatza. Zabieg przeznaczyniowego zamykania przetrwałego przewodu tętniczego wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym - dostęp od tętnicy udowej w prawej pachwinie. Zamykanie PDA przy pomocy koili. Zabieg polega na implantowaniu do światła..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...blisko 10% cierpi na zastoinową niewydolność serca. Najważniejszymi przyczynami zastoinowej niewydolności serca, także u osób starszych są: choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze nadciśnienie tętnicze. Kolejna analiza ryzyka rozwoju niewydolności serca przeprowadzona w..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...odżywcze. Wskazania do zastosowania kontrapulsacji. wstrząs kardiogenny jako powikłanie zawału; niestabilna choroba wieńcowa; powikłania zawału - ostra pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...Badanie holterowskie nie zastępuje spoczynkowego badania EKG. Badanie trwa całą dobę - pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej - badanie ma sens jeśli rejestruje czynność serca podczas normalnego dnia ( praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen...

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...ukrwienia mięśnia sercowego. Zastosowania badania wysiłkowego EKG. diagnostyka niedokrwienia mięśnia sercowego podczas wysiłku fizycznego; ocena arytmii czyli zaburzeń rytmu pracy serca podczas wysiłku u osób z zaburzeniami rytmu serca niekiedy trzeba wykonać test wysiłkowy aby sprawdzić..

Metody operacyjne by-passów

.. ...zabiegi wykonywane są z zastosowaniem torakotomii ( otwarcie klatki piersiowej poprzez rozcięcie mostka ), zatrzymaniem serca i podłączeniem do krążenia pozaustrojowego ( sztucznego aparatu płuco - serce ): pomost żylny aortalno - wieńcowy ( ACVB ); ominięcie zwężenia tętnicy wieńcowej..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...komorach oraz na sztucznych zastawkach, śluzaka przedsionka, koronarografii i pomostowania aortalno - wieńcowego; wady anatomiczne tętnic wieńcowych - ujście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej, tętniaki, przetoki wieńcowe. Bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. stany..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...systemowe i płucne, zastawki przedsionkowo - komorowe i zatoka wieńcowa. W razie potrzeby, przy stwierdzeniu nieprawidłowej pozycji, urządzenie może być wciągnięte do cewnika a zabieg wykonany od początku. Wyniki bezpośrednie oraz dotychczasowe obserwacje i doświadczenia ( zabiegi..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...jednak uznać, że zostało zastosowane podejście interakcyjne, ( uwzględniające zarówno czynniki osobowe, jak i sytuacyjne ), ponieważ w podłużnych badaniach uwzględniono także różne właściwości sytuacji stresowej w różnych fazach rehabilitacji po zawale serca. Autorka doskonale radzi..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...rozstrzeniowa ( kardiomiopatia zastoinowa, DCM ) to choroba mięśnia sercowego, prowadząca do zmniejszenia jego kurczliwości, niekorzystnego powiększenia komór serca i w konsekwencji rozwoju początkowo lewokomorowej a następnie obukomorowej niewydolności serca. Kardiomiopatie..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...przerostowe zwężenie podzastawkowe lub cechy kardiomiopatii przerostowej zaporowej. Uważa się, że obserwowany zwykle w HCM bezład miofibryli jest spowodowany zaburzeniami funkcji katecholamin w sercu w okresie embrionalnym lub przez polipeptydy wytwarzane przez gen ciężkiego łańcucha..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu ( np. krwi ) w worku osierdziowym ( worku otaczającym serce..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. ...ograniczenie spożycia mono - i disacharydów. Można także zwiększyć liczbę posiłków do 5 na dobę. W sytuacji gdy opisane metody dietetyczne nie przynoszą rezultatu należy zastosować co kilka dni głodówkę...

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...śródziemnomorska znajduje także zastosowanie w terapii nadciśnienia tętniczego ( badanie DASH ). Źródło: 1. AHA Dietary Guidelines, Revision 2000: A statement for healthcare professionals from the Nutrition Commitee of the American Heart Association. Circulation 2000, 102: 2296 - 2311...

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...); tłuszcz nasycony zastępuj przede wszystkim tłuszczami jednonienasyconymi lub wielonienasyconymi ( tłuszcz roślinny, oliwa, tłuszcz rybi ). Dzienne spożycie cholesterolu w twojej diecie powinno być niższe niż 300 mg. Wprowadź do swojej diety więcej produktów zawierających węglowodany..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek lekarza, przedawkowanie może doprowadzić do krwotoków zagrażających życiu pacjenta. Dawkowanie ustala się..

Aorta

Aorta

.. ...połączona za pomocą zastawki aortalnej. Przebieg tętnicy głównej dzielimy na odcinek piersiowy i brzuszny. Część aorty znajdującą się w klatce piersiowej dzielimy na aortę wstępującą, łuk aorty i aortę zstępującą, która przebija mięsień przepony i przechodzi do jamy brzusznej ( aorta..

Akineza

.. ...mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość prawidłowa, hipokineza - kurczliwość zmniejszona w stosunku do normy,najczęściej świadczy o..

Frakcja wyrzutowa

.. ...może doprowadzić do zastoju w krążeniu płucnym, nawet do obrzęku płuc. Stopień przewlekłej niewydolności serca określa się według skali NYHA oceniającej, przy jakim wysiłku chory odczuwa duszność: I stopień niewydolności jest dla chorego nieodczuwalny, o chorobie świadczą zmiany w..

Enoksyparyna (Clexane)

.. ...Enoksyparyna ( heparyna drobnoczasteczkowa ) to substancja obniżająca krzepliwość krwi ( blokuje aktywność niektórych osoczowych czynników krzepnięcia ). Heparynę drobnoczasteczkową stosuje się w profilaktyce chorób zakrzepowo - zatorowych u pacjentów leżących, po unieruchomieniu kończyn..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...podawania insuliny w zastrzykach ( lub w pompie ). Dawki i rodzaj insuliny dobiera się według wieku, wagi chorego i przede wszystkim odpowiednio do ilości i jakości spożytych pokarmów. Wykonywanie zastrzyków i samokontrola poziomu cukru przy użyciu glukometru nie są czynnościami..

Fala zwrotna

.. ...sercu, towarzyszy wadom zastawkowym o charakterze niedomykalności zastawek. Zjawisko to ocenia się w badanie ECHO serca, bardzo dobrze widoczna w opcji color dopller. Jeśli niedomykalność dotyczy jednej z zastawek odgraniczających przedsionki od komór ( zastawka trójdzielna pomiędzy..

Duszność

Duszność

.. ...mięśnia sercowego, wad zastawkowych czy zaburzeń rytmu serca. Z przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na pewno trzeba wymienić astmę i POChP ( Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc ) oraz inne patologie układu oddechowego ( pylice, gruźlica, odma, rak itd. ) Duszność może tez pojawić..

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wsierdzia z uszkodzeniem zastawek serca i wtórną ich dysfunkcją, rzadko dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego. Bardzo niebezpieczne powikłania tocznia mogą wystąpić u dzieci urodzonych przez chore kobiety. Możliwe jest wystąpienie wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. Atrezja zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej...

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. Zastawka mitralna oddziela lewy przedsionek od lewej komory, jest dwudzielna - to znaczy zamykają ją dwa płatki. Niedomykalność mitralna to stan, w którym krew cofa się w czasie z skurczu z lewej komory do lewego przedsionka. Niedomykalność zastawki może wynikać z uszkodzenia każdego z elementów aparatu..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...może być także objawem zastoju w krążeniu płucnym w przebiegu niewydolności lewokomorowej serca, może również być obecny w przypadku zatorowości płucnej. Gdy pacjent zgłasza się z powodu kaszlu, lekarz zbiera dokładnie informacje na temat charakteru dolegliwości ( kaszel suchy, mokry,..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej wymienianych schorzeniach. Dodatkowo, przez wpływ hamujący na układ bodźcoprzewodzący serca, werapamil jest zaliczany do leków antyarytmicznych. Podaje się go w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu: migotania lub trzepotania przedsionków,..

Miododryna (Gutron)

.. ...mechanizmu działania wynika zastosowanie leku. Miododryna jest stosowana w ortostatycznym niedociśnieniu i w niektórych nawracających spadkach ciśnienia z rożnymi, przykrymi dla pacjenta objawami jak zawroty głowy, omdlenia, duszność. Lek ten jest także stosowany w niektórych..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...odstawienia ACE - I i zastąpienie ich lekami z grupy antagonistów receptorów aldosteronu ( tzw. sartany ). Leków ACE - I nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią. Preparaty zawierające enalapril dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Benalapril, Enarenal, Ednyt,..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...choroby serca, wady zastawkowe ( niedomykalność zastawki trójdzielnej ) lub zespół Eisenmengera w wadach wrodzonych; choroby płuc takie jak pylice, przewlekła obturacyjna choroba płuc ( POChP ), zespół bezdechu sennego; choroby tkanki łącznej jak reumatoidalne zapalenie stawów ( RZS ),..

Niedotlenienie serca

.. ...odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc i możliwość dostarczania tlenu;..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...reniny. Kardiologiczne zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego. Betaksolol można podawać w kroplach do worka spojówkowego oka. Tak zaaplikowany betaksolol ma minimalny wpływ na układ sercowo - naczyniowy, obniża natomiast ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, stąd jest..

Wyciąg z ziela melisy (Nervosol)

.. ...rozkurczowym i nasennym - stąd zastosowanie nervosolu w stanach wzmożonego napięcia emocjonalnego, wyczerpania nerwowego i bezsenności i stanach lękowych. Kozłek i arcydzięgiel zawierają wśród swoich substancji czynnych miedzy innymi kwas walerianowy. Mieszanka ziołowa wspomaga również..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...przypadku niektórych wad zastawkowych. Pacjent na 3 godziny przed badaniem nie powinien jeść ani palić, powinien być wypoczęty. Dodatkowo należy przedyskutować z lekarzem przyjmowane na stałe leki. Wynik próby wysiłkowej ocenia się na podstawie zmian w zapisie EKG świadczących o..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...jest wątroba i śledziona, w ciężkich przypadkach niewydolności rozwija się wodobrzusze. Obrzęk kończyn dolnych, z uwagi na warunki hemodynamiczne, występuje jednak najwcześniej i jest łatwo zauważalny...

Śluzak serca

.. ...szkodzenia jednej z zastawek lub układu bodźcoprzewodzącego serca. W takich wypadkach stosuje się odpowiednio wszczepienie sztucznej zastawki lub stymulatora serca. Śluzaki mogą nawracać po operacji. Pozostawienie dużego śluzaka dające objawy kliniczne wiąże się z ryzykiem wystąpienia..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...się tuż nad płatkami zastawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź międzykomorowa tylna. Upraszczając, można powiedzieć, że lewa tętnica wieńcowa unaczynia mięsień lewego przedsionka,..

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...komór serca z płatkami zastawek. Wewnętrzna powierzchnia komór serca nie jest gładka, ale wyrzeźbiona różnymi typami beleczek mięśniowych. Cześć z nich tworzy mięśnie brodawkowate. Szyty tych mięśni łączą się za pomocą strun ścięgnistych z brzegami płatków zastawek. Takie rusztowanie..

Szmery serca u dzieci

.. ...międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery niewinne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo częstym i zwykle nie wierzą się z żadną patologią budowy. Takie zjawiska nazywane są szmerami niewinnymi. Wprawiony w osłuchiwaniu serca lekarz potrafi rozpoznać szmery..

Szmery w sercu

.. ...budowy w obrębie aparatu zastawkowego lub samego mięśnia serca. Najczęściej przyczyną szmerów są niedomykalności lub stenozy zastawek, przy czym głośność szmeru nie musi korelować z nasileniem wady - konieczne jest badanie ECHO. Coraz częściej zdarza się, że szmery nad sercem dorosłego..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. Zastawka trójdzielna oddziela prawy przedsionek od prawej komory serca. Jest zbudowana z pierścienia zastawkowego i trzech płatków. O niedomykalności prawej zastawki przedsionkowo - komorowej mówimy, gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej..

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. Stenoza zastawki trójdzielnej ( zwężenie zastawki trójdzielnej ) jest rzadką wadą serca. Występuje na skutek uszkodzenia płatków zastawki ( zrośnięcie się płatków brzegami ) w przebiegu choroby reumatycznej serca. Może być także spowodowana obecnością nieprawidłowej masy w prawym przedsionku ( śluzak,..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. Niedomykalność zastawki aortalnej jest wadą stwierdzaną względnie często. Śladowa niedomykalność, bez objawów klinicznych, występuje u znacznego procenta ogólnej populacji. Wada może być spowodowana uszkodzeniem płatków zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle..

Przewodozależny przepływ płucny

.. ...atrezji ( zarośnięciu ) zastawki płucnej. Prawa komora nie może przepompować krwi do pnia płucnego, możliwe jest za to cofnięcie się krwi z aorty do naczyń płucnych i w ten sposób ominięcie przeszkody. Innym przykładem wrodzonej wady serca z przewodozależnym przepływem płucnym jest..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...), wrodzona stenoza zastawki aortalnej lub wrodzony ubytek łuku aorty. Możliwa jest też wrodzona wada budowy samej komory, sytuacja taka nazywany jest wrodzonym niedorozwojem lewego serca. W przypadku koarktacji aorty, pewien odcinek tętnicy jest znacznie zwężony. Utrudnia to prawidłowy..

Zator

.. ...w tych kościach jest zastępowany przez tkankę tłuszczową, w sytuacji urazu komórki tej tkanki mogą przedostać się do naczyń krwionośnych i stanowić materiał zatorowy. Zator komórkami łożyska jest niezwykle niebezpiecznym stanem klinicznym, często kończy się zgonem matki. Po porodzie..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...szczególnie w obrębie zastawki mitralnej i aortalnej. Możliwe jest też wystąpienie bloków przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Choroba dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie nawrotów..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...obserwowane zmiany polegają na zastępowanie fragmentów mięśniówki prawej komory serca komórkami tłuszczowymi lub komórkami tkanki łącznej. Arytmogenna dysplazja prawej komory jest długo bezobjawowa. Zwykle pierwsze dolegliwości pojawiają się w u dwudziesto - , trzydziestolatków. Objawy..

Owrzodzenia podudzi

Owrzodzenia podudzi

.. ...Niewydolność żylna objawia się zastojem krwi w naczyniach kończyn dolnych. Ściany naczyń żylnych są elastyczne i podatne, rozciągają się tworząc żylaki. Z czasem dochodzi do szkodzenia śródbłonka ( nabłonek wyścielający naczynia od wewnątrz, zapewniający im szczelność )i wysięku krwi..

Choroba Kawasaki

.. ...sercowego i nabyte wady zastawkowe. Chorobie Kawasaki towarzyszy wysoka gorączka niereagująca na standardowe leczenie, zaczerwienienie spojówek ( często z światłowstrętem ), zaczerwienienie warg, wysypka o nieokreślonym kształcie. Mogą także wystąpić zmiany skórne na rękach i nogach w..

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

.. ...potocznie wieńcówka ), wady zastawkowe. Słowo skrajna może być jednak różnie interpretowane, dlatego przy kwalifikacji do przeszczepu serca bierze się pod uwagę kilka parametrów. Oznacza się minutowe zużycie tlenu. Rozpatruje się, jak często chory musi być hospitalizowany z powodu..

Leki antyarytmiczne w ciąży

Leki antyarytmiczne w ciąży

.. ...zwierzęcy i ryzyko ich zastosowania jest większe niż ewentualne korzyści z leczenia. Spośród ogólnie stosowanych leków antyarytmicznych, większość należy do kategorii C. Oznacza to, że badania na zwierzętach wykazały toksyczność leku dla płodu, nie ma jednak dowodów na podobne działanie..

Kardiomegalia

.. ...nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi lub chorobami płuc ( POChP, astma, niedodma, pylice ). Choroby układu oddechowego powodują przerost prawej komory serca. Nadciśnienie tętnicze powoduje przerost lewej komory. Z czasem zmiany mogą jednak objąć cały mięsień sercowy. Niegdyś taki..

Zespół MAS

.. ...oraz badaniach dodatkowych. Jeśli nie udaje się uchwycić napadu w zapisie EKG metodą Holtera, można zastosować rejestrator zdarzeń lub badanie elektrofizjologiczne serca ( programowana stymulacja komór )...

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...nicie ścięgniste, płatki zastawek. Zwykle dochodzi także do przerostu mięśnia sercowego ( kardiomegalia ). Zmiany chorobowe z sprężystym zwłóknieniu wsierdzia dotyczą przeważnie tylko lewego przedsionka i lewej komory. Dziecko szybko się męczy, jest osłabione, nie chce jeść ( dla..

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...Wegetacje rosną na płatkach zastawek serca. Mogą powodować trwałe uszkodzenia aparatu zastawkowego i są przez to przyczyną nabytych wad serca w postaci niedomykalności lub stenozy ( zapalna zlepienie się płatków ) zastawek. Jeśli wegetacje są duże i ruchowe, stwarzają dodatkowo ryzyko..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...łącznotkankowych niż mięśniowych. Pierwsze dwie warstwy są cienkie, najgrubsza jest warstwa zewnętrzna. W dużych żyła warstwa wewnętrzna tworzy fałdy zwane zastawkami. Zapobiegają one cofaniu się krwi...

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...serca, ludzi z protezami zastawkowymi, po przebytym w przeszłości infekcyjnym zapaleniu wsierdzia lub chorobą reumatyczną, z nabytymi wadami zastawkowymi oraz po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych lub kardiologii interwencyjnej. Sytuacje, w których należy rozważyć zastosowanie..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...jest to nazwa firmowa zastrzeżona przez pierwszego producenta, firmę Bayer. Kwas acetylosalicylowy należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Mechanizm działania leku polega na nieodwracalnym blokowaniu jednego z enzymów występujących w płytkach krwi ( trombocytach ). Enzym ten..

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...międzyprzedsionkowego. Taka konieczność zachodzi na przykład w atrezji zastawki trójdzielnej, kiedy drożny otwór międzyprzedsionkowy jest jedyną możliwością przedostania się krwi z prawej do lewej połowy serca...

Włókniak

.. ...się zwykle w obrębie zastawek serca ). Włókniaki mogą także występować w przełyku, w jelicie krętym, w obrębie tkanek śródpiersia czy wreszcie w obrębie gruczołu piersiowego. Postępowanie w przypadku włókniaka zależy od jego lokalizacji. Jest to guz łagodny, jeśli więc nie powoduje..

Wady serca

Wady serca

.. ...serca. Wady serca nabyte to najczęściej wady zastawek ( niedomykalności lub zwężenia ) powstałe na tle różnych chorób. Sztandarowym przykładem są wady zastawkowe będące powikłaniem choroby reumatycznej...