Zatoka aorty

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...aorty wstępującej w tzw. zatokach aorty ( Valsalvy ). Główne tętnice wieńcowe to lewa i prawa tętnica wieńcowa. Tętnice wieńcowe zaopatrują wyłącznie ścianę serca ( dodatkowo oddają drobne gałązki do aorty i pnia płucnego ). W przypadku gdy światło jednego z naczyń wieńcowych zostanie..