Zatoka wieńcowa

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. Ubytek typu zatoki wieńcowej to rzadka wada polegająca na braku tkanki mięśniowej separującej dolną ścianę przedsionka lewego od zatoki wieńcowej. Wada ta powoduje przeciek na poziomie przedsionków. Fizjologicznie w lewej komorze serca panuje ciśnienie większe niż w prawym przedsionku. Wystąpienie przecieku..