Zatoki oczne

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

.. ...niedokrwienny, krwotoczny czy zatokowy ) co od lokalizacji uszkodzenia. W przypadku udaru krwotocznego najczęściej dochodzi do uszkodzenia jąder podstanych i wzgórza z uszkodzeniem struktury nazywanej torebką wewnętrzną. W jej obrębie przebiegają między innymi drogi nerwowe..