Zator nerek

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...stają się materiałem zatorowym, który zatyka drobne naczynia wielu narządów - nerek, wątroby, mózgu. Mikrozatory w obrębie drobnych naczyń skórnych charakterystyczne krwawe wybroczyny. Uogólniona aktywacja kaskady krzepnięcia i powikłania zatorowe są pierwszym etapem zespołu DIC...