Zawał mięśnia sercowego

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. Zespół bolesnego barku jest dość rzadkim powikłaniem po zawale mięśnia sercowego, przypuszczalnie dlatego, że pacjenci dość wcześnie są uruchamiani. Rozwija się między 2 tygodniem a 2 miesiącem po zawale serca. Objawy zespołu bolesnego barku polegają na wystąpieniu zesztywnienia i bólu w stawie ramiennym (..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. Zawał mięśnia sercowego jest to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołana zamknięciem światła naczynia wieńcowego najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Zawał serca ( atak serca ) może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie ściany..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-boczny serca

.. ...wieńcowej ( odnoga od LAD ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...wieńcowej i w konsekwencji zawału serca. Blaszka miażdżycowa uszkadza również głębsze warstwy ściany tętnicy, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju tętniaków. Etapy powstawania blaszki miażdżycowej. 1. Prawidłowa ściana naczynia wieńcowego. 2. Ogniska stłuszczenia błony błony..

Ryzyko zawału po śmierci bliskiej osoby

Ryzyko zawału po śmierci bliskiej osoby

.. ...może zwiększać ryzyko zawału serca przez pierwsze dni i tygodnie u żałobników. Jednak z każdym kolejnym dniem prawdopodobieństwo śmierci na skutek zawału wyraźnie maleje. Badania nad ryzykiem śmierci u żałobników. Badanie przeprowadzone na 1985 dorosłych osobach po wcześniejszym zawale..