Zawał pełnościenny

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...całą grubość mięśnia ( zawał pełnościenny ) lub warstwę podwsierdziową ( zawał niepełnościenny - zawał bez załamka Q w zapisie EKG ). Przyczyny zawału serca. Ponad 90% zawałów mięśnia sercowego spowodowanych jest całkowitym zamknięciem światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstały w..