Zęby

Myjąc zęby dbasz o serce

Myjąc zęby dbasz o serce

.. ...roku, a 71 proc. myło zęby dwa razy dziennie. Gdy pod uwagę wzięto inne czynniki, takie jak palenie papierosów, otyłość czy historia chorób serca w rodzinie, ryzyko u osób myjących zęby rzadziej niż dwa razy dziennie pozostawało wciąż o 70 proc. wyższe. Badania krwi w grupie..