Zespół antyfosfolipidowy

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. ...twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy, zapalenia wielomięśniowe i skórno - mięśniowe, układowe zapalenie naczyń, choroba Stilla, zespół Sjogrena. Wszystkie wymienione choroby maja kilka cech wspólnych, stąd ujmuje się je w jedną grupę. Choroby tkanki łącznej dotykają wielu..