Zespół objawów

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. Zespół bolesnego barku jest dość rzadkim powikłaniem po zawale mięśnia sercowego, przypuszczalnie dlatego, że pacjenci dość wcześnie są uruchamiani. Rozwija się między 2 tygodniem a 2 miesiącem po zawale serca. Objawy zespołu bolesnego barku polegają na wystąpieniu zesztywnienia i bólu w stawie ramiennym (..

Niewydolność serca

.. ...circulatoriae ) ) jest to zespół objawów spowodowanych uszkodzeniem mięśnia sercowego. O niewydolności mówimy gdy pojemność minutowa serca i ciśnienie tętnicze nie wystarczają do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Niewydolność może dotyczyć prawej, lewej komory lub obu..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...serca ( ChNS ) jest zespołem objawów pojawiającym się, gdy zapotrzebowanie serca na tlen i substancje energetyczne jest za duże w stosunku do możliwości ich pokrycia. Najczęstszą przyczyną tej choroby jest miażdżyca naczyń wieńcowych. Stąd inna nazwa ChNS - choroba wieńcowa. Zmienione..

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...Hiperlipidemią nazywamy zespół zaburzeń metabolicznych objawiających się podwyższonymi poziomami frakcji cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi. W większości przypadków zaburzenia te wywołane są nieprawidłowym odżywianiem, siedzącym trybem życia, nadwagą, predyspozycjami..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...niewydolnością pozostałej wiązki. Zespół chorego węzła zatokowego - powodujący objawową bradykardię. Stymulacja nie jest zwykle potrzebna osobom bezobjawowym. Złośliwy zespół wazo - wagalny może ulec poprawie po założeniu stymulatora tylko wtedy, gdy jest to odmiana kardiodepresyjna,..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...niewydolność serca ( CHF ) jest zespołem klinicznym, wywołanym najczęściej przez dysfunkcję lewej komory, cechującym się objawami niedostatecznej perfuzji tkanek obwodowych, zaburzeniami regulacyjnymi oraz retencją płynów. Zazwyczaj rozwija się powoli, co powoduje, że wielu pacjentów nie..

Bigeminia komorowa

.. ...występujące na przemian dwa zespołu QRS o różnym kształcie - wąski zespół QRS jest pochodzenia zatokowego, szeroki jest pobudzeniem dodatkowym. Chory może odczuwać tego typu zaburzenia rytmu jako mocne uderzenia serca, nierówne bicie serca, kołatanie, dyskomfort w klatce itp. Jeśli..

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...duży, uciska sąsiadujące struktury i wywołuje objawy neurologiczne. Typowy jest ucisk na nerwy wzrokowe w obrębie skrzyżowania wzrokowego, co wywołuje ubytki w polu widzenia ( zaniewidzenie dwuskroniowe )...

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...innych chorób ( np. zespół nerczycowy ). Z patologi naczyniowych najczęstszą przyczyną obrzęku kończyn dolnych są żylaki. Z punktu widzenia kardiologi, obrzęk kończyn dolnych jest objawem prawokomorowej niewydolności serca. Dla żylaków charakterystyczne jest występowanie obrzęku w..

Zespół Gilberta

.. Zespół Gilberta to jedna z wrodzonych hiperbilirubinemii, czyli stanów podwyższonego stężenie bilirubiny we krwi, których objawem może być żółtaczka. Zespół Gilberta ma podłoże genetyczne. Przyczyną hiperbilirubinemii jest defekt jednego z enzymów komórek wątrobowych, UDP - glukuronylotransferaza ( UGT )...

TIA  (przemijające ataki niedokrwienne)

TIA (przemijające ataki niedokrwienne)

.. ...naczyń mózgowych. Objawem zespołu TIA jest chwilowy, odwracalny deficyt neurologiczny. Jednym z możliwych, i chyba najczęstszych objawów są: uczucie drętwienia połowy twarzy lub ciała, przejściowe niedowłady połowicze, afazja ( zaburzenia mowy polegające niemożności zrozumienia sensu..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...stopnia może wystąpić zespół TIA lub nawet może dojść do udaru niedokrwiennego mózgu. Zwężenie tętnic szyjnych operuje się, jeśli towarzyszą mu objawy i osiągnie minimum 70% światła tętnicy szyjnej, lub jeśli przekroczy 74% ( nawet bez objawów ). Możliwe jest leczenie wewnątrznaczyniowe,..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...jak ma to miejsce w zespole Marfana. Zdecydowanie częściej jednak, zmiany patologiczne wywołane są przewlekłymi procesami chorobowymi, przede wszystkim miażdżycą aorty. Tętniak aorty długo nie daje żadnych objawów. Niestety, często pierwszym objawem jest wstrząs z powodu utraty krwi po..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. Sercowy zespół X ( kardiologiczny zespół X ) jest jedną z chorób tętnic wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi..

Zespół MAS

.. Zespołem MAS to napadowe występowanie bloku przewodzenia przedsionkowo - komorowego z towarzyszącymi objawami, najczęściej w postaci omdlenia lub utraty przytomności. Zespół MAS to zaawansowana postać zaburzenia rytmu serca. W bloku przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć miejsce..

Senność

Senność

.. ...być także związana z zespołem obturaycjnego bezdechu sennego czy niedokrwistością ( anemią ). Senność może być również działaniem niepożądanym wielu leków, nie koniecznie leków nasennych. Uczucie ciągłego zmęczenie i senności utrzymujące się przez długi czas i bez żadnej uchwytnej..

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego

.. Zespół jelita drażliwego jest przewlekłą choroba dotycząca jelita cienkiego i jelita grubego, w której przebiegu występują bóle brzucha i zaburzenia rytmu wypróżnień. Bardzo istotny jest fakt, że przed rozpoznaniem choroby należy wykluczyć inne przyczyny tych nieswoistych objawów. Przyczyny zespołu jelita..

Sterydy

.. ...jak astma oskrzelowa, zespół nerczycowy, choroby tkanki łącznej. Długotrwałe przyjmowanie sterydów prowadzi do supresji nadnerczy, czyli do zahamowania wydzielania endogennych sterydów. Aby uniknąć ostrych objawów niedoczynności tego narządu, preparaty sterydowe należy odstawiać..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...stosowana u chorych z zespołami depresyjnymi, szczególnie z towarzyszącymi objawami zahamowania psychomotorycznego. Fluoksetyna jest także skuteczna w przypadku bulimii i zaburzeń kompulsyjno - obsesyjnych. Przyjmowanie fluoksetyny może wiązać się z równymi objawami niepożądanymi takimi..

Mebeweryna (Duspatalin)

.. ...często u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Rozkurcz mięśni powoduje ustąpienie dolegliwości bólowych i złagodzenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Mebeweryna jest także stosowana u chorych z innymi przyczynami dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej. Mebeweryna..

Neurastenia

.. ...zmęczenia, osłabienia. Taki zespół objawów jest nazywany astanią. Mogą się one pojawić w przebiegu lub po różnych chorobach, szczególnie dotyczących ośrodkowego układu nerwowego ( zapalenie opon mózgowych czy zapalenie mózgu ). Względnie często astenie obserwuje się po przejściu..

Objawy wegetatywne zaburzeń lękowych

.. ...pod warunkiem, że cały zespół objawów wystąpił nagle, bez uchwytnej przyczyny, istnieje duża szansa, że jest to właśnie napad lęku panicznego. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że zanim postawione zostanie rozpoznanie zaburzenie lękowe , muszą zostać wykluczone wszelkie możliwe organiczne..

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

.. Zespół CREST to akronim głównych objawów jednej z postaci twardziny układowej. Twardzina układowa to ciężka choroba należąca do grupy kolagenoz. Etiologia jest nadal niejasna. Pośród kilku postaci choroby wyróżniamy miedzy innymi postać ograniczoną. Obecnie najczęściej używa się skrótu lSSc - ang. limited..

Tiki

.. ...tego typu objawy ( np. zespoły dyskinetyczne po neuroleptykach, napady wejrzeniowe ). Tiki charakteryzują się nagłym początkiem występowania zaburzenia, powtarzalnością ale bezcelowością. Sytuacje stresowe zwykle nasilają objawy, we śnie natomiast tiki ustępują. Przyczyna tików nie jest..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...ostre i odwracalne, zespoły uciskowe ( np. zespół cieśni nadgarstka ) oraz zespoły bólowe związane z leczeniem insuliną. Objawy opisywane przez chorego to parestezje o charakterze pieczenia lub mrowienia, alodynia czy bóle samoistne w obrębie stóp, podudzi i rąk ( skarpetki i rękawiczki..

Parestezje (czucie opaczne)

.. ...czucia towarzyszą również zespołom uciskowym, są np. obecne w zespole cieśni nadgarstka. Względnie częstymi schorzeniami, których objawem są dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia, są choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz dyskopatie. Potencjalnie banalną przyczyną występowania..

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...Research. Metodę opracował zespół naukowców z University of Texas w Austin, University of Kentucky oraz University of Louisville. U wielu osób z zawałem serca, zwłaszcza kobiet, objawy są niespecyficzne, toteż szukają pomocy dopiero wtedy, gdy już doszło do uszkodzeń komórek mięśnia..

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...Metoda, nad którą pracuje zespół badaczy opiera się na ocenie poziomu czterech protein w krwi osoby testowanej: traponin I, BNP, cysttin C oraz CPR. Zwiększona ilość tych protein w krwi sygnalizuje według naukowców m.in. uszkodzenia mięśnia sercowego, złe funkcjonowanie nerek, stany..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...przypadkach pojawia się zespół wieńcowy, dławica piersiowa czy atypowy ból. Ogółem z powodu choroby wieńcowej umiera około 24 proc. mieszkańców krajów Unii Europejskiej - mówił prof. Andrzej Rynkiewicz z Akademii Medycznej w Gdańsku, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...zakrzepica prowadzi do zespołu pozakrzepowego żył, objawiającego się przebarwieniem skóry, niegojącymi się owrzodzeniami i wreszcie niewydolnością żylną. Powikłaniem zatoru tętnicy płucnej ( ZTP ) jest natomiast przewlekłe zakrzepowo - zatorowe nadciśnienie płucne. Skrzepliny przylegają..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 55

.. ...ma większą szansę na zespół preekscytacji i, zwłaszcza jeżeli ma kołatania serca - należy odwiedzić kardiologa. Po drugie - objawy Pani dziecka mogą wynikać z anemii - częstoskurcze w WPW są zwykle szybsze niż 150/min, zwłaszcza u dzieci,. Ale jak to w medycynie ( i trochę w życiu ) -..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 63

.. ...miedzy mlodzienczym zespolem wypadajacego platka a utrwalonym .jesli to sie dzije tylko po wysilku czy tez w czasie to moze miec podloze fizjologiczne .mam pytanie czy brales na silowni jakies sterydy .kiedykolwiek ,pierwszym objawem kardiomopati jest arytmia . a po anabolach czesto sie..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...LEWEJ KOMORY SERCA. ZESPÓŁ WPW - czy to nazwa jednej wady czy jakiś dwóch objawów? Ja także ataki mam od dziecka - juz z przedszkola pamiętam to coś,czego nie umiałam mamie wytłumaczyć,w jakiś sposób okreslić.Mamy to od zawsze, być moze dlatego troszeczkę inaczej podchodzimy do tematu...

Echo serca - Str. 10

.. ...fala zwrotna ) oraz zespól wypadania płatka( ów ). Nie piszesz czy powodem badania były jakies niepokojące objawy. Niewielka niedomykalnośc wymaga okresowej kontroli kardiologicznej. Poszukaj w ostatnich wątkach było nt zespołu Barlowa, objawów itp. Pozdarwiam i zyczę zdrowia. milam bole..

Echo serca - Str. 31

.. ...niedomykalności mitralnej zespół barlaa. * mało mi wyjaśnił więc proszę o radę. mam 26lat. obecnie biorę concor2,5. czy to poważna choroba? da się to wyleczyć? jakie mogą być dalsze objawy? dziękuję za każdą radę. Szukaj pod zespół Barlowa. Witam! Jestem po raz pierwszy na tym forum i..

Echo serca - Str. 52

.. ...również występowanie Zespołu Barlowa. Pozdrawiam Dziekuję za interpretację wyników... Zostałam skierowana na echo przez przełykowe... czy to oznacza że moze to być coś groźnego i czy to trzeba leczyć?? Czytałam w internecie o tym zespole Barlowa i mam 3/4 objawów czy to może mieć wpływ..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 2

.. ...pozdrowienia.. U mnie zespół WPW typu A wykryto 2 lata temu. Skurcze mam raz na tydzień. Początkowo doraźnie brałam propranolol teraz biorę Concor. Ponieważ skurcze mam stosunkowo rzadko ( zdaniem lekarza ) nie proponuje mi ablacji, po prostu mam z tym żyć. Chyba że skurcze się nasilą..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...U mnie dziś wykryto zespol wpw... Mam 16 lat. Własciwie to nie wiem nawet jak to sie objawia:/ mowicie ze macie * ataki * , * napady * czym to sie objawia? Zespół morze powodować częstoskórcze to są szybkie bicia serca napewno poczujesz lecz mogą przejść w migotanie przedsionków to się..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...lat i to był niepełny zespół. Mama mnie zaniedbała i wieku 15 lat okazało się,że mi się pogorszyło. Ale lekarz mówi,ze są gorsze przypadki i żebym się nie martwiła. Nikt mnie nie leczy choć mi się pogarsza. Trzeba mieć cholernego pecha by czuć objawy tej choroby. Podobno zespół WPW ma..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...mitralnego lub tez inaczej zespol Barlowa? Zauwazylem ze objawy przy nerwicy lekowej jak i przy wypadaniu platka sa podobne z tym ze owo wypadanie platka jest w zasadzie ignorowane przez wielu lekarzy.A wystepuja przy nim objawy rzekomonerwicowe.Mi wyszlo wypadanie platka i dostalem..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...( mam zdiagnozowany zespół Barlova od przeszł 20 lat ). Teraz to mnie męczy. Biorę Betaloc ZOC a arytmia nadal. Zaczynam kombinować zwolnieniami lekarskimi bo objawy arytmii są mi uprzykszeniem w pracy. Nie wiem do czego takie uniki mnie doprowadzą, ale boję się na przekór wszystkiemu..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 40

.. ...wdzięcznej nazwie * zespół lęku napadowego * , wszystkie objawy się zgadzają. Taj szukam i szukam, szperam i szperami i może po nitce do kłębka, dojdę do konstruktywnych wniosków. Bo nawet kiedy przeżywam atak, to w jakiś sposób się mu przyglądam, patrzę, co się dzieje ze mną, o czym..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 69

.. ...tam trafilam diagnoza, zespol psychosomatyczny zaburzen zolciowo trzustkowych poniewaz ja zasypiajac zrywalam sie tak jak bym sie dusila nie moglam zlapac powietrza zapisal mi leki ale nie pamietam teraz jakie zreszta leki sie zmieniaja pamietam jeden ze to byl Azafen na depresje nosilam..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 23

.. ...dr.B.Kapelaka. Witam! U mnie zespół Barlowa wykryto pół roku temu. Od tej pory czuję się coraz gorzej - nerwica mnie dopadła:( Mam pytanie, czy w czasie ciąży objawy choroby się nasilają? Podobno w czasie ciąży może być gorzej ze względu na dodatkowe obciążenie serca. Bardzo często u..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 24

.. ...piszesz ) 2. Cięższa ( zespół Barlowa ) Skoro z tą cięższą da się żyć bez większych problemów jak twierdzą lekarze, to tą lżejszą napewno można zupełnie zlikwidować jeśli chodzi o objawy - przy braku niedomykalności w ogóle nie ma o czym mówić. W imię powyższego kupiłam synowi narty (..

WPW - jakie objawy?

.. ...fizyczne objawy WPW zespolu?mam na mysli typowo fizyczne symptomy - czy tachykardia ( i jaka ), pocenie sie itd? Każdy ma inne objawy WPW. Części objawów pewnie nawet nie łączę z występowaniem tego zespołu. W moim przypadku podczas ataku to: szarpanie serca ( jakby sobie chciało zrobić..

Po ablacji - Str. 7

.. ...! Mnie EKG wykazało zespół WPW z falą delta. To teraz niedawno w sumie, przedtem objawiało sie to częstoskórczem napadowym nadkomorowym, raz nawet udało się go zarejestrowac na EKG: ) Ablację miałam dokładnie 28 marca, w CK Anin zresztą, tam gdzie Ty : ) Jak na razie czuję się świetnie,..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka? - Str. 3

.. ...zastawki I stopnia, czyli zespół Barlowa. Dowiedziałam się o niej jakieś 6 - 7lat temu. Mam podobne objawy jak Wy opisujecie, a jaśniej: podwyższone tętno nawet powyżej 100udeżeń na minutę, które praktycznie mam na co dzień, okresowe bóle w klatce piersiowej, które nieraz są tak bardzo..

Częstoskurch, kołatanie, WPW czy tylko nerwica?

.. ...sytlacje tylko ze ja mam zespol wpw.pozdrawiam Z ktora z nas chcialabys sie skontaktowac? : ) Witaj.mam te same objawy co ty tzn.kolatania i dodatkowe skurcze serca, napady czestoskurczu nadkomorowego czasami z jednoczesnym uczuciem leku, ze cos mi sie stanie, ze umre.Meczce sie z tym..

Zespół chorej zatoki

.. ...postawioną diagnoże - zespól chorej zatoki. Objawy to przede wszystkim tachy - brady i bigeminia, no i oczywiście niskie ciśnienie. A moje życie ostatnio to już horror omdlenia, stany przedomdleniowe,zerowa tolerancja wysiłku, najgorsze jest to, że ostatnio zaczyna mi spadać waga. Nigdy..

Szmer serca u 19 letniej dziewczyny - Str. 2

.. ...najprawdopodobniej mam chyba zespoł niedomykania zastawek Czy jakos tak. Od razu dostałam skierowanie na EKG i skierowanie do kardiologa poza kolejka ( jak tylko otrzymam wynik EKG ) z uwagi na niepokojące objawy. Ale mimo wszystko jestem dobrej myśli: ) Chciałabym jednak ostrzec..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 38

.. ...kończyn, kołatanie serca o zespoły objawów charakterystyczne dla niektórych chorób czy stanów fizjologicznych ( np. urojona ciążą, zaburzenia równowagi, napady drgawkowe przypominające padaczkę, itd. ) o zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych, o zaburzenia seksualne ( np...

Nerwica - czy na pewno? - Str. 183

.. ...tarczycowe. i Tak w ogóle mam Zespół Gilberta - wada wątrobowa. cześć kochani mam 26lat od dwóch miesięcy mam objawy takie jak :przyspieszony puls pieczenie w klatce piersiowej i ból w mostku zawroty głowy występują one od rana do wieczora nie daję rady z tym wyniki krwi ok biorę..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 200

.. ...,mam wielozakresowy zespol objawowy,trapi mnie to dziadostwo od roku,masa badan,wizyt,piniedzów,a tych lekarzy mam dosc,jeszcze troche i czuje ze calkiem odlece( tzn wysadze nfz ),totez wacham sie czy nie zajsc do psychola po porade,problem polega na tym ze objawy moga miec inna nature..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 202

.. ...stwierdzonym u mnie wcześniej zespołem wazowagalnym, z którym też zaczęłam sobie radzić, unikając zbyt nagłej pionizacji. Po 2 latach przerwy objawy się nasiliły, potworne migreny co prawda rzadko występujące, głównie przy zmianach nagłych pogody, powróciły też zasłabnięcia, trudno..

Marznący palec i inne dziwne objawy

.. ...objawy mogą wskazywac na zespol Raynauda. Co pan na to? Czy moze zasugerowal by pan inna chorobe? Czy to może być cos powaznego? Pozdrawiam serdecznie i z gory dziekuje za odpowiedz, Maciej J. Maćku, nie wim do kogo się zwracasz pisząc Pan. Pewnie do lekarza ale małe szanse abyś znalazł..

Jakie są objawy WPW?

.. ...samo ?? WPW to inaczej zespół preekscytacji.POlega on na przedwczesnym przejsciu fali pobudzenia elektrycznego z przedsionków do komór przez dodatkową, nieprawidłowa drogę przewodzenia z pominięciem wezła przedsionkowo - komorowego.Występują przy tym dodatkowe skurcze serca róznie sie..

WPW co to takiego?

.. ...pozdrawiam wszystkich... Zespół WPW Zespół WPW charakteryzuje się istnieniem dodatkowej drogi przewodzącej między przedsionkami a komorami. Objawy kliniczne pod postacią napadowych częstoskurczów nadkomorowych i/lub migotania przedsionków ujawniają się najczęściej u nastolatków lub..

WPW co to takiego? - Str. 3

.. ...preekscytacji. Jestem przerażona i nie wiem jakie moga byc tego objawy i skutki. Czy to u tak maleńkiej istotki może samo ustąpić? Jestem przerażona a nawet załamana! Błagam o wszelkie informacje i z góry dziękuje..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 3

.. ...dzieciństwa mam stwirdzony zespół wpw, napady częstoskórczu lewej komory serca. Nic przyjemnego ale da się z tym żyć - pewnie dlatego, że mam to odkąd pamiętam.Trudno się czasami odnaleść - niby normalne funkcjonowanie ale z koniecznością nieustannej kontroli,obserwacji nadchodzących..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...obejmujących węzeł zatokowy ( zespół niewydolnego węzła zatokowego ) lub chorób polegających na uszkodzeniu układu przewodzącego impulsy elektryczne ( blok przedsionkowo - komorowy, bloki odnóg pęczka Hisa ) może dojść do zwolnienia pracy serca lub okresowego zatrzymania pracy serca...

Zespół WPW i wypadnie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...bez zaburzeń rytmu. Czy ktoś ma podobne objawy przy tych wadach ? JAk się leczycie ? Może one w jakiś sposób na siebie odziaływują? ( Aha dodam, że jestem osobą nadpobudliwą i troszkę zestresowaną pozrd..

Skurcze dodatkowe i leczona nerwica serca

.. ...zdiagnozował u mnie zespół WPW. Miałem robioną ablację ale ona nic nie pomogła. Jeżeli chodzi o objawy to mam co jakiś czas uczucie potykania serca, uderzenia do gardła i takie szarpnięcia, czasami też wydaje mi się że serce na chwilę staje. Lekar mój mówi, że mam ten zespół WPW i..

Niski woltaż zator

.. ...bardzonie wyraznie chyba zeby oni mogli sie tylko rozczytac : - ) Chodzi o niski woltaż zespołów QRS - może to być ale nie musi objawem chorób np płynu w worku osierdziowym, niedoczynności tarczycy itp...

Zespół wazowagalny

.. co to jest zespół wazowagalny? czym sie objawaia? leczy sie to ? jak ? jak mozna go wykryc ? pomocy Związany z nerwem błędnym... Występuje np. u pacjentów po zabiegach koronarografii i koronaroplastyki. Objawy to spadek tętna, ciśnienia tętniczego, zawroty w głowie, osłabienie, bladość... Podaje się dożylnie..

Zespół jelita drażliwego

.. ...lekarze nie stwierdzili zespołu jelita drażliwego ale objawy mam takie jak Ty...dokładnie czasami nie mogę nic robić tylko oddycham jak rybka ale wiesz co mam napewno i Ty pewnie też.....napady lęku czyli nerwicę którą polecam Ci leczyć.Jakoś trzeba z tym żyć,trzymaj się! Witam Andrew...

Odczyt z EKG a leki

.. ...wszystkim zachowaj spokoj.Zespol barlowa to zdaje sie jest wypadanie platka zastawki mitralnej ktora daje objawy bardzo czesto polaczona z niedomykalnoscia tej zastawki, zrob te badanie jak najszybciej daj znac co Ci wyszlo trzymam ksciuki pozdrowienia Witam!!! Nie sądze żebyś musiał sie..

Dodatkowe skurcze - Str. 262

.. ...przykładzie,że osoby mające zespół napięcia przedmiesiączkowego - objawy chorób przewlekłych nasilają sie w tym czasie ( astma,alergia ukl.krażenia,itp. )......GREG. - taka opinia lekarza zapewne uspokoiła twój lęk - teraz tylko próba odstawienia leków musisz spokojnie do tego podejść..

Po ablacji niepokojące objawy

.. ...ablacja. odpisze Miałam zespół WPW z nadkomorowymi częstoskurczami...Nie wiem co mam pisać o tym: ) ) Pola. To norma. Dziwne, ze twoj kardiolog nie wie co ci jest... Moze poszlas nie do tego co trzeba... Przesledz to forum a szczegolnie posty dot. ablacji ( np moj - Ablacja - kompendium..

Bóle w klatce, brzucha, pleców

.. ...badań stwierdzono u mnie zespół jelita drażliwego.Niie wiem czy to ma jakieś znaczenie.Przy dużym wysiłku serce wali mi jak młot - ale nie szybko tylko bardzo mocno.Jestem dość nerwowy - łatwo się irytuję.Proszę o pomoc.Co to może być?Czy to nerwica serca? Ja mam podobne objawy jak ty i..

Zespół Barlowa a zapalenie migdałków

.. ...lat i mam stwierdzony zespl barlowa 2 stopnia od jakis 3 miesiecy ( nigdy nic mi nie bylo, zaczelo sie nagle po roku temu podczas jazdy autem, zaczelo mnie kluc serducho, zrobilo mi sie goraco, serce zaczelo walic, dusznosc, przeszlo jakos, ale pozniej objawy sie nawrocily, dziwne ze..

Zespół WPW w ciąży

.. U mnie wykryto wpw w 8 miesiacu ciaży, nigdy nie miałam żadnych objawów, ale powiedziano mi że podczas porodu moze się coś wydażyć, nic się nie wydarzyło i dalej żyje z wpw i nic mi nie jest oby tak dalej, powiedziano mi że nie muszę brać żadnych..

Objawy depresyjne, czy to nerwica serca?

.. ...po ablacji - bo miał zespół WPW. i tylko przypadkiem trafił do madrego kardiologa. mieszkam w Katowicach - trudno mi wskazać kogos w Lublinie, natomiast zajrzyj za dwa tygodnie na kołątania serca okiem dochtora - tam wróci Oskar - elektrofizjolog - moze pomoże poszukać u Ciebie istoty..

Operacja zastawki aortalnej i mitralnej - Str. 2

.. ...Mój problem wynika z zespołu marfana . gdyby ktoś chciał o tym porozmawiać, wymienić doświadczenia * urzęduję * na skype: pawel_krystyna - zapraszam . Miałam operację w lipcu 2008 roku w szpitalu w Katowicach. Miałam ciężką objawową wadę złożoną zastawki aortalnej z przewagą stenozy...

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...niedomykalności mitralnej oraz zespołu Barlowa. Ola Choćby tu : Niedomykalnośc zastawki mitralnej IM ( dwudzielnej ) jest jedną z najczęstszych, po zwężeniu zastawki aortalnej, wad serca. Objawy kliniczne niedomykalności zastawki mitralnej zależą od prędkości jej powstania. Najczęściej..

WPW i inne objawy

.. ...sie na temat ablacji i zespołu wpw oraz towarzyszącym mu zaburzeniom rytmu serca, leczę się już długo, 20.03.07 mam miec przeprowadzony zabieg ablacji w Centrum Kardiologii Anin w Warszawie pod kierownictwem Pana Prof. Franciszka Walczaka i Pana Dr. N.Med Łukasza Szumowskiego, już nie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 11

.. ...punktu medycznego. To zespol objawow spowodowanych roznymi rzeczami. Fakt faktem ze jak zatelepie to ciezko myslec o czyms innym niz o tym, iz czas zaczac wachac kwiatki od spodu : ) Sposobu Andrzeja nie testowalem natomiast mnie pomaga wolny spacer lub masaz miesni nog i rak. Gorzej jak..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 15

.. ...swobodnego, glebokiego wdechu. Zespolowi wymienionych objawow towarzysza niekiedy: uczucie bolow lub zawrotow glowy, sklonnosc do omdlen, uczucie nadmiernego goraca i wzmozonej potliwosci lub tez wrazenie nadmiernego zimna, dreszcze, zaburzenia snu. * I teraz tak - podobne objawy daje..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 39

.. ...Czesc Ania a ty masz zespol wypadania platka co nie ? bo masz takie objawy,ja tez to mam,na to bierze sie tabletki bo inaczej twoja sytuacja moze sie pogorszyc tak jak mi bo przez 1,5 miesiaca lekarze nie wiedzieli co to jest i mowili mi ze mam nerwice.Poprostu sie zalamywalam.Ale teraz..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 45

.. ...co pamietam nazwal to zespol somatyczny zabuzen zolciowo trzustkowych kazdy ma rozne objawy u mnie bylo szybkie bicie serca strach przed smiercia balam sie nocy jak zasypialam zrywalam sie bez braku powietrza lek przed jakakolwiek podroza jednym slowem koszmar lekarz wytlumaczyl mi ze..

WPW a sztuki walki

.. ...wade serca, mianowicie zespół WPW, na temat którego pisze na tym forum bardzo wiele. Ataki mam bardzo rzadko. Czy moge uprawiać sztuki walki? Wczesniej chodzilem na siłownie ponad półtora roku [ w sumie to nie wiedzialem o wadzie bo sie nie objawiała] i kardiolog mówił, że moge dalej..

3mamy kciuki za Dorotę i Artura - ablują się jutro!

.. ...okazalo sie ze nie mialem zespolu wpw ale wszystkie objawy ktore mialem ( i wskazywaly na wpw ) sa przez nerwice, na to wychodzi. tyle. mimo wszystko ciesze sie ze bylem w Aninie bo poznalem tam wspanialych ludzi. Dziekuje wszystkim z Anina lekarza, pielegniarka i Wam Mirek, Asiula i..

MVP z niedomykalnością o widocznym znaczeniu homodynamicznym

.. ...zastawki dwudzielnej - zespół Barlowa. Czy wystepuje ono z objawami czy też bez ? Służba wojskowa to raczej ciężki wysiłek fizyczny, a jeśli Tobie doskwierałaby męczliwość i niska tolerancja na wysiłek to rozsądny lekarz chyba by nie ryzykował. Ale to tylko rozważania laika. Generalnie..

krwiodawcy nie są już potrzebni?

.. ...to czy przy wrodzonym zespole Barlowa( wykrytu u mnie przez przypadek w ubiegłym roku ) lekarz mógł mnie teraz zdyskwalifikować? krew oddaje od 5 lat i jestem tym niemile zaskoczona, tym bardziej że mam pozwolenie od kardiologa a nie jest to cięzka wada serca, nie mam objawów, nie..

co robić po zapaleniu osierdzia sercowego? dziwne objawy - sport

.. ...osobiście łączę to z zespłem Barlowa - wypadaniem płatka zastawki mitralnej. no właśnie nie robiłem już dawno echa ( rozumiem ze to ekg )... na takim badaniu wyjdzie ta nieprawidlowosc?? w sumie mialem zamiar na razie isc do normalnego lekarza wewnetrznego, tego ktory 8 lat temu mnie..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 2

.. ...umre... mialam taki zespol objawow somatycznych,ze myslalam,ze mam niewiadomo jakie choroby, ale tak wlasnie dziala psychika, robi z nami co chce jezeli bedziemy obawiac sie, ze umrzemy, ze mamy choroby... a tak naprawde nic nam nie jest! to my sobie to wszystko wmawiamy i dlatego sie..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 13

.. ...wczoraj jelta bo mam zespół jelita drazliwego a dzis drzenie miesni CO BEDZIE JUTRO ......??? Witaj Violuniu,wszystkie takie objawy jak u mnie,ja dokladnie mam stwierdzoną nerwicę wegetatywną,bo też mam jelito drażliwe,mialam straszne biegunki z nerwów,bylam odwodniona,do tego kolatało..

Zespół Barlowa a służba wojskowa

.. ...czy ze zdiagnozowanym zespołem Barlowa zostanę zwolniony ze służby wojskowej? Lekarz kardiolog kazał przyjmować tylko magnez ( nie mam żadnych objawów choroby ). Będę wdzięczny za informacje : ) Raczej ci sie to nie uda skoro bierzesz tylko magnez i nie masz zadnych objawów mozesz..

Szukam wsparcia - tachycardia, nadciśnienie, trójglicerydy

.. ...nadwaga to m.in. wyraz zespołu jajników policystycznych PCOS. Mimo leczenia do tej pory żaden z lekarzy nie wpadł na to i dopiero przypadkowe usg dało podejrzenia. Mma typowe objawy a stosunek hormonów tylko to potwierdził. ania napisz mi prosze jakie robiłas sobie badania aby..

Szybkie bicie serca z dodatkowymi uderzeniami

.. ...mam 22 latka i tez mam zespol barlowa ( wypadanie zastawki mitralnej ) te objawy mam od jakiego tygodnia jestem pod stala kontrolą kardiologa ale boje sie isc bo juz sie dosc nasluchałam jak chcesz pogadac to mój numer gg 2801668 pozdrawiam Datex! zajrzyj do wątku * Dodatkowe skurcze *..

Dziwne skurcze w przełyku

.. ...Poczytajcie sobie o zespole lęku panicznego i zaburzeniach psychosomatycznych. Wydaje się Wam, że to ból jest istotą problemu. Nic bardziej mylnego. Ból w klatce, uczucie kołatania serca może byc jedynie objawem lęku do tego stopnia, że przypomina zawał serca. Sądząc po ilości badań..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 50

.. ...sumieniem polecić Anin i zespół prof. Walczaka. Z innymi klinikami nie miałem do czynienia i mogę tylko powtórzyć zdanie innych. Do Dany! Bardzo się cieszę, że udało Ci się wreszcie dojść do jakiejś normy z tętnem. Jeśli chodzi o ciśnienie to jeśli nie daje ono jakichś znaczących objawów..

Nerwica przełyku wyleczalna? - Str. 7

.. ...lekarz podejrzewa tzw - * ZESPÓŁ OPUSZKOWY * zobaczcie na tą strone, objawy są takie same! http://pl.wikipedia.org/wiki/ Do tej pory myślałam, ze to z nerwów, okarze sie wkrutce. Radze wam zróbcie sobie najpierw wszystkie badania, bo może to być coś zupełnie innego od nerwicy i niewarto..

Dwupłatkowa zastawka aortalna i poszerzona aorta wstępująca

.. ...wadzie genetycznej - zespole marfana? sprawdzie to, bo lekarze malo o tej chorobie wiedza. Jest specjalne stowarzyszenie gdzie mozna sie zorientowac jakie moga byc inne objawy... Jest to o tyle wazne ze wtedy - przy tej chorobie zyle sa bardzo slabe i lepeij operowac wczesniej bo moze..

Drętwienie palców

.. ...EMG i wykazało że mam zespół cieśni nadgarstka w zaawansowanym stadium 1 stopnia.Obecnie jestem po zabiegu chirurgicznym i czuje sie dużo lepiej, odrętwienie powoli ustaje,nie lekceważcie tych objawów tylko zróbcie jak najszybciej to badanie. to badanie może wam zlecić lekarz ortopeda Ja..

Drętwienie palców - Str. 2

.. ...palców to jeden z objawów zespołu cieśni kanału nadgarstka. Choroba często źle diagnozowana i nieleczona może spowodować nieodwracalne uszkodzenie nerwu i doprowadzić do zaburzeń czynności ręki. U wielu pacjentów pierwszymi objawami choroby jest drętwienie palców , którym towarzyszą..