Zespół WPW

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...się po prawej stronie. Zespół WPW może objawiać się napadami częstoskurczu jednak u wielu pacjentów przebiega bezobjawowo i wykrywany jest przypadkowo podczas badania EKG. Bezobjawowy zespół WPW nie wymaga leczenia. Postacie kliniczne zespołu WPW. zdecydowana większość pacjentów z..