Zespół zatoki szyjnej

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...to odmiana kardiodepresyjna, która powoduje bradykardię. Zespół zatoki szyjnej może ulec poprawie po założeniu stymulatora, ale tylko wtedy, gdy jest to odmiana kardiodepresyjna związana z bradykardią...