Zgon sercowy

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...Infarctus cordis ) Nagły zgon sercowy Przyczyny choroby niedokrwiennej serca. Organiczne zmiany w tętnicach wieńcowych. najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca, która powoduje uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych ( zmiany miażdżycowe dotyczą także innych tętnic ), a..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...objawem choroby jest nagły zgon sercowy. W EKG obserwuje się dekstrogram, napadowe bloki przewodzenia komorowego, tachykardię i częstoskurcze komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej komory, poszerzenie jej światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W..