Zmienność akcji serca

Żałoba szkodzi sercu

Żałoba szkodzi sercu

.. ...oraz miały zmniejszoną zmienność akcji serca. Ponowne obserwacje po okresie pół roku od utraty bliskiej osoby pokazały, że rytm serca u badanych osób unormował się - spadła częstość akcji serca przy wzroście zmienności rytmu serca, zmniejszeniu uległa również liczba epizodów arytmii. Ze..