żółtaczka

Zespół Gilberta

.. ...których objawem może być żółtaczka. Zespół Gilberta ma podłoże genetyczne. Przyczyną hiperbilirubinemii jest defekt jednego z enzymów komórek wątrobowych, UDP - glukuronylotransferaza ( UGT ). Jedną z funkcji hepatocytów ( komórek wątroby ) jest sprzęganie bilirubiny, powstałej miedzy..