ZUS zasiłki chorobowe i rehabilitacyjne

Renty, zasiłki rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe

.. ...dostawać pieniądze z ZUS - u ( czyli najczęściej 80% średniej swojej wypłaty ) - to 180 dni. kiedy choroba trwa dłuzej - ale rokuje wyleczenie w ciągu kolejnych 3 miesięcy - można się jeszcze ubiegać o tzw. zasiłek rehabilitacyjny. jeśli natomiast choroba nie rokuje poprawy - można się..