Zwapnienie tętnicy wieńcowej

Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy wieńcowej

Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy wieńcowej

.. ...bardziej narażeni na zwapnienie tętnicy wieńcowej niż osoby zamieszkujące mniej zanieczyszczone rejony miast lub wsie. Zwapnienie tętnicy wieńcowej może prowadzić do choroby serca. Badania nad związkiem zanieczyszczenia i zdrowia człowieka. W badaniu uczestniczyła grupa 1225 mężczyzn i..