Zwężenia zastawkowe

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...zwężenia drogi odpływu jest zwężenia zastawkowe Wada ta jest niekorzystna hemodynamicznie bo zwężone ujście powoduje wzrost ciśnienia w prawej komorze serca. Obciążenie ciśnieniowe mięśnia sercowego doprowadza do przerostu prawej komory co klinicznie objawia się jej gorszą funkcją...