Zwężenie aorty

Koarktacja aorty

.. Koarktacja aorty to zwężenie aorty. Najczęstsza lokalizacja obejmuje zwężenie aorty w miejscu przyczepu więzadła tętniczego, które jest pozostałością przewodu tętniczego. Zwężenie aorty prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu lewej komory serca. Zdecydowana większość pacjentów z koarktacją..

Balonowa angioplastyka koarktacji aorty

.. ...angioplastyka koarktacji aorty ( zwężenie aorty w miejscu jej cieśni ) jest zabiegiem, którego celem jest poszerzenie zwężonego odcinka naczynia. Angioplastyka balonowa polega na wprowadzeniu do aorty specjalnego cewnika zakończonego balonem. Po ustaleniu dokładnej pozycji balonu - tak..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...zastawkach serca i powodować zwężenie aorty - informuje Journal of Lipid Reseach ( JLR ). Zwężenie zastawki aorty ( AS ) wynika zwykle z gromadzenia się cholesterolu na zastawce oddzielającej lewą komorę od aorty - zaburza to przepływ krwi i dodatkowo obciąża serce. Takie zwężenie..