Zwężenie nadzastawkowe

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...równowagi, omdlenia. Zwężenie nadzastawkowe w większości przypadków występuje w zespole Williamsa. Izolowane zwężenie nadzastawkowe jest niezwykle rzadkie. Na zespół Williamsa składają się: opóźnienie umysłowe, nieprawidłowości w budowie serca lub naczyń, nietypowy wygląd twarzy - tzw...