Zwężenie pnia płucnego

Tetralogia Fallota

.. ...duży i wysoko położony; zwężenie pnia płucnego ( najczęściej zwężenie występuje pod zastawką pnia płucnego ); aorta umiejscowiona nad otworem w przegrodzie międzykomorowej ( tzw. aorta jeździec ); przerost prawej komory serca będący wynikiem zwężenia pnia płucnego. Objawy kliniczne..