Zwężenie podzastawkowe

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...dotyczyć tętnic wieńcowych. Zwężenie podzastawkowe zwykle spowodowane jest obecnością włóknistej błony lub podłużnego włóknistego zwężenia. Często zwężenie tego typu skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej ( VSD ). Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia: ECHO..