Zwężenie tętnic

STENT

.. ...wieńcowego zapobiegając jego zwężeniu. W ostatnim okresie obserwuje się wzrost ilości zakładanych stentów zarówno pacjentom ze świeżym zawałem serca jak i cierpiącym na chorobę niedokrwienną. W czasie każdej angioplastyki rozważana jest konieczność założenia stentu. Stentowanie. ETAP 1 -..

Wstrząs kardiogenny

.. ...inotropowo ujemne ) zwężenie ujść tętniczych zator tętnicy płucnej zaburzenia rytmu ( bradyarytmie ) Leczenie wstrząsu kardiogennego. Farmakoterapia polega głównie na podawaniu leków działających inotropowo dodatnio ( polepszają kurczliwość mięśniówki serca ): aminy katecholowe, oraz na..

Koarktacja aorty

.. Koarktacja aorty to zwężenie aorty. Najczęstsza lokalizacja obejmuje zwężenie aorty w miejscu przyczepu więzadła tętniczego, które jest pozostałością przewodu tętniczego. Zwężenie aorty prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu lewej komory serca. Zdecydowana większość pacjentów z koarktacją..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...hiperadldosteronizm, zwężenie tętnicy nerkowej i wiele innych. Zwiastunami nadciśnienia tętniczego często są bóle głowy ( najczęściej w okolicy potylicy, krwawienia z nosa, zawroty głowy, pogorszenie tolerancji wysiłku. Często pierwszym objawem klinicznym jest pogorszenie widzenia...

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...arterialis ); zespół Marfana; zwężenie cieśni aorty ( koarktacja aorty ); płeć męska w wieku 50 - 60 lat lub kobiety w trzecim trymestrze ciąży. 60 - 70% tętniaków rozwarstwiających aorty lokalizuje się w aorcie wstępującej. Łuk aorty zajęty jest w 10 - 25% przypadków. Charakterystyczną..

Metody operacyjne by-passów

.. ...( ACVB ); ominięcie zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą pomostu z tętnicy piersiowej wewnętrznej ( ITA lub IMA by - pass ). Metody torakoskopowe by - passów. nie wymagające otwarcia klatki piersiowej; nie wymagają nacinania mostka; MIDCAB ( minimal invasive direct coronary artery bypass..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...powstanie zmian powodujących zwężenie światła naczynia wieńcowego - mówimy wtedy o chorobie wieńcowej; wymienione poniżej inne przyczyny choroby niedokrwiennej serca są bardzo rzadkie; zwężenia naczynia w przebiegu: kiły, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia układowego, guzkowego..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...prowadzi do istotnego zwężenia światła tętnicy, które uniemożliwia odpowiedni dopływ krwi do mózgu. Mózg to organ bardzo wrażliwy na niedokrwienie, stąd chorzy ze zważeniami tętnic szyjnych mogą cierpieć na zawroty głowy, utraty przytomności, z czasem także udary niedokrwienne mózgu...

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter przypływu krwi przez naczynie. Badanie ma w takiej sytuacji przede wszystkim na celu wykluczenie tętniaka aorty brzusznej...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...odpowiedzi na postępujące zwężenia którejś z tętnic wieńcowy, następuje stopniowe poszerzanie tych drobnych połączeń. Wytwarza się tak zwane krążenie oboczne, które w sytuacji całkowitego zamknięcia światła jednego z dużych odgałęzień tętnicy, pozwala ograniczyć obszar zawału. Jeśli..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...są zależne od stopnia zwężenia. Przy bardzo wąskiej koarktacji konieczna jest drożność przewodu tętniczego. Krew z prawej komory kieruje się wtedy po części do naczyń płucnych a po części to aorty w jej odcinku powyżej zwężenia. Należy pamiętać, że jest to krew żylna, powracająca z..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...tylko tętnic wieńcowych. Zwężeniu ulegają także inne naczynia tętnicze chorego, dość często naczynia tętnicze kończyn dolnych. Do zwężeń wywołanych zmianami miażdżycowymi może dochodzić na różnym poziomie ukrwienia kończyn dolnych. Typowe umiejscowienia to rozwidlenie aorty i tętnice..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. Przy bezobjawowym zwężeniu tętnic kończyn dolnych lub w sytuacji, gdy dystans chromania ( odległość mierzona w metrach, którą chory jest w stanie przebyć bez konieczności zatrzymywania się z powodu charakterystycznego bólu ) jest długi, leczenie może mieć charakter zachowawczy. Cel takiego leczenie to..

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...W sytuacji znacznego zwężenia tętnic kończyn dolnych lub, gdy chromanie przestankowe uniemożliwia choremu normalne funkcjonowanie, tętnice udrażnia się chirurgicznie. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Warunkiem powodzenia takiej operacji jest drożność naczyń tętniczych poniżej zwężenia...

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. ...konsekwencją postępującego zwężenia naczyń na tle miażdżycowym lub ostrego zatoru tętnicy. Podstawowym objawem jest nieznośny ból, nasilający się w pozycji leżącej. Ból uniemożliwia choremu poruszanie się, uniemożliwia również sen. Nie ustępuje nawet po narkotycznych lekach..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...niedokrwiennego mózgu. Zwężenie tętnic szyjnych operuje się, jeśli towarzyszą mu objawy i osiągnie minimum 70% światła tętnicy szyjnej, lub jeśli przekroczy 74% ( nawet bez objawów ). Możliwe jest leczenie wewnątrznaczyniowe, ale popularniejsza jest nadal metoda tradycyjna. W..

Zespół Lerischa

Zespół Lerischa

.. ...niedrożności lub znacznego zwężenia w obu tętnicach biodrowych ( aorta brzuszna rozgałęzia się na końcu swojego przebiegu na dwie tętnice biodrowe wspólne: lewa i prawą, tworząc odwrócona literę Y ). Objawy są typowe dla przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, z uwzględnieniem faktu,..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...ACE - I są: obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej nerki, ciąża ( uszkodzenia płodu ) oraz nadwrażliwość ( uczulenie lub kaszel jako działanie niepożądane ) na lek. Inne preparaty zawierające ramipril dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Axtil,..

Nadciśnienie wtórne

.. ...wrodzona wada polegająca na zwężeniu tętnicy głównej w jej części piersiowej. Za podwyższone wartości ciśnienia tętniczego mogą u dzieci również odpowiadać wrodzone choroby nadnerczy, guzy hormonalnie czynne ( np. pheochromocytoma, guz wydzielający aminy katecholowe - adrenalinę i..

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

.. ...czasem wyraźne staje się zwężenia ich światła. Objaw miedzianych drutów pojawia się w trzecim okresie, świadczy o zaawansowaniu zmian. Ten okres jest także nazywany złośliwą retionapatią nadciśnieniową. W czwartym okresie obecny jest objaw miedzianych drutów ( chialinizacja pogrubiałych..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...przeciwdziałanie nawrotowi zwężenia tętnic po zabiegu ich udrażniania. Modyfikacja genetyczna ściany naczynia pewnymi czynnikami działającymi ochronnie na tę ścianę może spowolnić ten proces albo zmniejszyć ryzyko nawrotu zwężenia tętnicy - zaznacza dr Gruchała. Badania nad terapia..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...choroby wieńcowej - zwężenia pnia głównego najważniejszej tętnicy wieńcowej serca. Przez serce biegnie lewa i prawa tętnica wieńcowa. Lewa dzieli się na dwa duże naczynia - tętnicę zstępującą przednią i okalającą. Ich część wspólna to właśnie pień, bardzo krytyczne miejsce, bo w..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...kobietą i mężczyzną ) ze zwężeniem pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej. Operacje odbyły się w Pracowni nr 2 Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W kongresie bierze udział ponad 20 tys. kardiologów z całego świata...

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...zależności od miejsca zwężenia tętnic mogą występować także bóle łydek i pośladków, impotencja, oziębienie stóp, a także zaniki mięśniowe. Najpoważniejszymi czynnikami ryzyka choroby są: palenie papierosów, otyłość, brak aktywności fizycznej, hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze,..

Echo serca - Str. 52

.. ...dziękuje za pomoc!!! Zwężenie aorty poza tętnicą podobojczykową lewą. A - 9mm; A1,9mm.Przyspieszenie przepływu 2,1m/sek. Wymiary jam serca: lewy przedsionek - 20mm lewa komora - 37/43 prawa komora - 26 aorta - 21mm Zastawka mitralna - 23 zastawka aortalna - 22 ujścia naczyń wieńcowych..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 697

.. ...są główną przyczyną zwężenia tętnic. To zalecają szanowani kardiolodzy i lekarze innych specjalizacji, jest to inwestycja w nasze zdrowie i na przyszłość, zmiana stylu życia bardzo minimalizuje wystąpienie innych poważnych chorób. Stres w podobnym stopniu jak palenie papierosów czy..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 2

.. ...koronarografię, z której wyszło zwężenie tętnic, ale zawał zdarzył się najlepszą tętnicą. Przeciek jest znaczny, w środę kardiochirurdzy mają podjąć decyzję, co dalej; może przeciek mógłby się zmniejszać? Szczerze mówiąc jest to malo prawdopodobne. Rozumiem ,ze bylaby kwalifikowana do..

Solarium a choroby serca

.. ...jeszcze raz. Ja mam zwężenie zastawki tętnicy płucnej, niedomykalność zastawki mitralnej i fale zwrotną przez zastawkę tętnicy płucnej i dziś właśnie wybieram się na solarium. Na początek na 3 minuty aby sprawdzić jak moje serduszko na to reaguje.Mam nadzieję, że nic sie nie stanie...

Pulsowanie w brzuchu - Str. 2

.. ...może to być tętniak lub zwężenie pnia trzewnego, koniecznie trzeba skonsultować sie z lekarzem.Wczesne zdiagnozowanie choroby czy wady zawsze zwiększa szansę na wyleczenie. Moja mama wyhodowała sobie tętniaka aorty brzusznej do takiego stadium gdzie juz nie można operować i teraz żyje z..

Dodatkowe skurcze - Str. 308

.. ...niedotlenienie ( zawał serca, zwężenie lewego ujścia tętniczego, kiła tętnicy głównej i in. ). toksyczne działanie leków ( naparstnica, rtęciowe środki moczopędne, niektóre środki znieczulające, chinidyną i in. ) oraz zabiegi na sercu ( cewnikowanie serca, operacje na zastawkach i..

Ludzie z sercem po prawej stronie

.. ...współistniejące wady to zwężenie tętnicy płucnej, przełożenie wielkich pni tętniczych zwykłe i * poprawione * , wspólny pien tętniczy, wady porzegród sercowych, niedorozwoje komór. Cieżkośc objawów zależy od współistniejącej wady, samo prawostronne położenie serca nie ma większego..

Serce z prawej strony

.. ...współistniejące wady to zwężenie tętnicy płucnej, przełożenie wielkich pni tętniczych zwykłe i * poprawione * , wspólny pien tętniczy, wady porzegród sercowych, niedorozwoje komór. Cieżkośc objawów zależy od współistniejącej wady, samo prawostronne położenie serca nie ma większego..

Przegroda międzyprzedsionkowa jest scieńczala i uwypuklona

.. ...od Ciebie. Niewielkie zwężenie tętnicy płucnej, ktore moglo dac niewielkie nadciśnienie płucne. tak jak powiedzial lekarz w chwili obecnej nie do dzialań operacyjnych.Przecieku w tętniaku nie ma ,wiec tez raczej do obserwacji. Na pewno wskazane okresowe kontrole echokardiograficzne...

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 40

.. ...dzieciństwa ma wadę zwężenie lewego ujścia tętniczego, czuję się dość dobrze cały czas pracuje fizycznie jednak kardiochirurg po obejrzeniu ostatniego echa stwierdził ,że teraz jest najlepszy moment na zabieg, bo za 2 lata może być już za późno. Mąż jednak bardzo się boi ,że po operacji..

Wsteczna perfuzja mózgu

.. ...u niektórych osób ze zwężeniem tętnicy szyjnej. Oczywiście fundusz nie chce tego finansować. Ale może chodzi o coś innego... Pozdrawiam a może * wtórna * a nie * wsteczna * perfuzja mózgu - po udarze niedokrwiennym, kiedy po zatrzymaniu krążenia w tkance, jej martwicy - dochodzi do..

Próba wysiłkowa i rehabilitacja po zawale

.. ...została jedna skrzeplina w zwężeniu tętnicy. W 11 - tym dniu po zawale zaczęłam rechabilitację w sanatoryjnym półszpitalnym oddziale kardiologicznym. Codziennie rowerek , ćwiczenia / pół godz./ i psycholog /dla mnie bardzo cenne spotkania/. Rechabilitacja trwała 14 dni. Jestem na..

Operacja wymiany aorty wstępującej - Str. 3

.. ...dwupłatkową zastawkę. Wynikiem zwężenia aorty jest jej poszerzenie ( tętniak ) nieco nad zwężeniem, i to lekrze określją jako chorobę współistniejącą przy mojej wadzie. 25 marca mam kontrolną wizytę u kardiologa, i zobaczymy wtedy, co dalej. Niemniej jednak operacji się boję, choć wiem,..

Niskie cisnienie i tętno

.. ...cholesterolu, z powodu zwężenia światła tętnicy podkolanowej i udowej. 10 lat temu miałem * robioną * angioplastkę aorty brzusznej lewej nogi. lekarz twierdzi, że następna angioplastica nie pomoże, gdyż przyczyną jest praca serca. od kilku dni spada mi bardzo ciśnienie i tętno. 105 - 60..

Podzastawkowe zwężenie aorty u dziecka

.. ...lat ) ma podzastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego.Po przezprzełykowym badaniu okolicy serca podjęto decyzję o operacyjnym usunięciu zwężenia. Czy rzeczywiście nie ma innego sposobu leczenia oprócz inwazji kardiochirurgicznej? Może są inne metody, żeby pozbyć się tej wady? Basiu,..

Bisocard

.. ...trochę podejrzane. Mam zwężenie zastawek aortalnych i tętniaka aorty wstępującej 4,8 cm. Czy ktoś moglby mi doradzić czy mam brac ten lek czy nie?? wydaje mi sie ze kardio wiedzial co ci przepisuje ja tez bralam bisocard,choc mam niskie cisnienie trudno mi sie odniesc do pozostalych..

Klinika Kardiochirurgiczna w Katowicach na Ochojcu

.. ...jest dość poważny - zwężenie istotne jest w pniu lewej tętnicy. Napiszcie jak to jest po tej operacji, czy bardzo ciężko, jak długo leży się w szpitalu. Co tylko przyjdzie Wam do głowy, co może przydać się przyszłemu pacjentowi. Będę wdzięczna za wszelkie porady i podtrzymanie na duchu...

Postępujący zespół wazowagalny? czy to możliwe? - Str. 3

.. ...jedna pani, ktora miała zwężenie tętnic szyjnych i to też powodowało omdlenia. Jeżeli chodzi o mnie to jest nieciekawie. Nie wychodze z domu, znajomi robia mi zakupy, nawet po domu nie powinnam chodzić, bo po kilku minutach mdleje, najgorzej jest wieczorem , kiedy organizm jest zmeczony..

Echo serca i powiększona tętnica płucna

.. ...przede wszytskim z powodu zwężen astawki aorty lub pnia płucnego, wysokiego ciśnienia lub dużego przepływu. Może dlatego rozpatrywano pod kątem PDA. Pozdrawiam i zyczę synkowi dobrych diagnoz. Nie wiem kto Was prowadzi, ale może warto skosultować się w dobrym ośrodku. Aby byc pewnym...

Bajpasy metodą MIDCAB

.. ...ją u osób, które mają zwężenie 1 tętnicy wieńcowej - tętnicy przedniej zstępującej serca. Dostęp do serca uzyskuje się przez niewielkie, kilkucentymatrowe cięcie po lewej stronie klatki piersiowej ( NIE ROZCINA SIĘ MOSTKA ). MIDCAB można nazwać operacją przez dziurkę od klucza -..

Przewężenie tętnicy szyjnej

.. Syn ma zwężenie tętnicy szyjnej prawej( ma 48 a norma jest do 40 )ma częste bóle głowy,szum w uszach,mroczki przed oczami,oraz naczyniaka płata prawego ciemieniowego.Jak pytałam się o terminy w poradniach naczyniowych to jak tylko powiedziałam z czym jest to nikt nie chciał go przyjąć twierdząc że wymaga..

Szmery serca u niemowlaka

.. ...wyszło pozdrawiam łagodne zwężenie zastawki tętnicy płucnej - tak brzmi diagnoza - CO TO ??????? za poradnikiem * Mam dziecko z wadą serca * ... zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej ( pulmonary stenosis - PS ) to utrudnienie przepływu krwi na poziomie zastawki pnia tętnicy płucnej. W..

Częstoskurcze i WPW

.. ...temu.Wtedy rozpoznano u mnie zwężenie tętnicy płucnej,które mi operowano 25 lat temu.Zespół WPW wtedy nie operowano,tylko stwierdzano raz typu A raz typu B.Nie wiem,co te literki oznaczają.Ataki miewam dość często.2 lata temu trzymał mnie 9 godzin,pomogli mi w szpitalu.Nikt mi nie..

Koronografia - mam pytanie - ktoś sie na tym zna? - Str. 2

.. ...znajdował się w miejscu zwężenia. Po napełnieniu balon zgniata blaszkę miażdżycową, co poprawia przepływ krwi. Czasami w miejscu poszerzonego zwężenia umieszcza się stent. Stent to rodzaj metalowej siateczki, która utrzymuje naczynie otwarte. Stent pozostaje w tętnicy na stale...

Szumy uszne - pisk 24/7

.. ...* uszu * np z powodu zwężenia tętnic szyjnych( skrzepy wrodzone zwężenia ) co moze doprowadzić nawet do udaru mózgu, ale takie przyczyny są bardzo rzadkie i nie do konca świat medycyny jest pewien czy piski mogą być tym spowodowane.Czasem piski( ale chyba bardziej szum ) w uszach moze..

Bypassy i udar mózgu

.. ...najprawdopodobniej ma zwężenia także w tętnicach mózgowych! Udar mózgu może być krwotoczny ( rzadziej ) lub niedokrwienny - i tu przyczyną jest najczęściej miażdżyca ( może blaszka miażdżycowa, może skrzeplina w miejscu zwężenia, może skok ciśnienia tetniczego, który odrywa blaszkę..

Zwężenie tętnicy płucnej

.. ...i prawdopodobnie mam zwężenie tętnicy płucnej. Czym to grozi i co w zwiazku z tym mi zrobia? Zapraszam na nasze forum poprzez www.sercedziecka.org.pl http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=3_wady_zastawek.inc#3 Porozmawiaj oczywiscie najlepiej z lekarzem, ale z tego co czytałam to..

Wady serca małego dziecka

.. ...stenoza płucna oraz zwężenie tętnicy płucnej - a więc 3 potwierdzone, zdiagnozowane, współistniejące wady serca. Chciałabym znać Twoją opinię, lub jeśli masz dostęp do jakiegoś kardiologa - czy te wady zginą? Czy stracą na znaczeniu? Czy też znaczy to, że moja córeczka pozostanie..

Napady paniczno-lękowe z agorafobią - Str. 136

.. ...raczej jestem za młoda na zwężenie tętnic. Lusi znajdz na internecie autoryzowany wywiad z bogiem.Tam tak fajnie jest napisane o naszych myślach jak wielki mają wpływ na to co się w naszym życiu zdarza.Tłumaczone jest to na podstawie fali na jeziorze.Pokrótce Ci powiem że jeżeli..

Ból po angioplastyce

.. ...również dojść do zwężenia innych tętnic wieńcowych. Ja uważam, że należy wykonać koronarografie.Skoro jesteś pod kontrolą lekarza i nie masz innych zaleceń oprócz leków , więc może zmień lekarza. Pozdrawiam..

Uciążliwe nadciśnienie u 20 latka

.. ...nerkowych, zwłaszcza w zwężeniu tętnicy nerkowej. A jakie miałeś robione badania, gdy stwierdzono u Ciebie nadciśnienie - dno oka, usg nerek, prześwietlenie płuc, usg i hormony tarczycy, pełna morfologia krwi i badanie moczu? U mnie nadciśnienie też wieczorem skakało do góry, dopiero jak..

Uczucie ciążkich nóg i bóle mięśni

.. ..., ze nie ma zadnego skrzepu czy zwężenia i czy wystarczy zrobic USG tętnic , czy USG żył czy tego i tego ? czy wystarczy tylko przy pachwinie i kolanach czy wszystko pokolei ? z gory dzieki pozdrawiam..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...nerkowejdrożne, choć widoczne zwężenie w miejscu przejścia światła naczynia przez skrzeplinę/ ok. 3,5 mm./. Ujście tętnicy krezkowej górnej niedrożne na odcinku ok. 8mm. Dolny brzusiec tętniaka /łączy sie z górnym nieposzerzonym odcinkiem dł.ok7mm/ ma długość ok.45mm. W najszerszym..

Stenoza i zwapnienie płatków zastawki aortalnej

.. ...Stenoza aortalna czyli zwężenie lewego ujścia tętniczego jest to wada serca, która polega na zmniejszeniu się otworu zastawki znajdującej się na granicy lewej komory serca i aorty. Choroba może być spowodowana przez: - wrodzone nieprawidłowości w budowie zastawki; - reumatyczne zapalenie..

Co to może być??

.. ...szpitala.Okazało się ,że ma zwężenie tętnic szyjnych i to było chwilowe niedokrwienie.Mają mu zakładać stenty,by rozszerzyć naczynia.Nie wiem czy to samo jest u ciebie,bo jesteś młoda,a to starszy człowiek,niemniej sytuacja była identyczna.Czy masz dobry cholesterol? jutro będę mieć..

Nadciśnienie - Str. 2

.. ...jeżeli przyczyną jest zwężenie tętnicy nerkowej to można ją poszerzyć itp. do 4 pogratuluj ojcu ale zwróć prosze uwagę, że konrado5 nie ma nadwagi, cholesterol ma ok ( no może nieco obnizone HDL ), zdrowo się odżywia. Zgadza się uwaga o ciśnieniomierzu i zapisywaniu pomiarów. konrado5 -..